Kvalité och livsmedelssäkerhet

9086384_3_2_p

SIKÅS STYCKSERVICE & Livsmedelsupport sätter livsmedelssäkerhet och kvalité i främsta rummet, tillsammans med smakrika produkter. Hela verksamheten är uppbygd kring vårt egenkontrollprogram som också inkluderar styrningsprogrammet HACCP (hazard analysis and critical control point).

Vi kontrollerar även att våra leverantörer och samarbetspartners har ett fungerande egenkontrollprogram som är baserat enligt HACCP-principen, så att spårbarheten fungerar och råvarorna håller den kvalité vi efterfrågar.

HACCP är ett verktyg för att eliminera och kontrollera eventuella risker i tillverkningsprocesserna. Det är en grundläggande metodik för att säkra livsmedelskvalitén genom hela tillverkningsprocessen till distributionskedjan.

 9086384_3_5 9086384_3_4

SIKÅS STYCKSERVICE & Livsmedelsupport     SIKÅS Amerikavägen 150 , 830 70 Hammerdal     TEL: 070-250 55 58      patrikgrannen@outlook.com