Välkommen

logo2

Vi erbjuder charkprodukter av högsta kvalitet. Vi handlar oftast direkt av producenterna så vi har kontroll över hela kedjan “Från jord till bord”. Som det har visat sig på Chark-SM där vi tagit ett flertal medaljer i varierande valörer. Många av Grannens charkprodukter innehåller älg- och renkött som är en mycket fin och naturlig råvara.
Varumärket Grannens är ett sigill som står för kvalité och hantverk.

CHARK_SM_LOGO_PMS

algkott

Vi utför även legouppdrag där styckning, paketering märkning, försäljning och kyltransporter kan ingå. Våra uppdragsgivare är ofta producenter som vill sälja sitt kött under eget varumärke. Om du är producent kontakta oss om mer info.Vi har stor erfarenhet inom livsmedelsförädling, vi sysslar med uthyrning av arbetskraft inom slakt, styckning och charktillverkning och konsultuppdrag. Exempel på konsultuppdrag som vi utför är uppförande av kvalitetssystem, egenkontrollprogram, Utbildning, recept mm..

Logo

 

SIKÅS STYCKSERVICE & Livsmedelsupport     SIKÅS Amerikavägen 150 , 830 70 Hammerdal     TEL: 070-250 55 58      patrikgrannen@outlook.com